20paź2017

Wypożycz samochód z OC sprawcy w wypożyczalni samochodów Adler Auto

Twoje auto uległo wypadkowi a jest Ci niezbędne do pracy lub życia?

Wypożycz samochód z OC sprawcy w wypożyczalni samochodów Adler Auto.

 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).

 

Komu przysługuje auto zastępcze?

 

Prawo to wynajęcia samochodu na koszt ubezpieczalni przysługuje przede wszystkim kiedy auto jest niezbędne do pracy – jeżeli praca jest ściśle związana z wielokrotnym przemieszczaniem się lub gdy prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą. W takich przypadkach uzyskanie zwrotu pieniędzy jest najłatwiejsze i nie budzi większych wątpliwości u ubezpieczyciela. Jednakże auto zastępcze może przysługiwać dodatkowo osobom, którym auto jest koniecznie potrzebne do zaspokajania czynności konsumpcyjnych i życiowych bez względu na to czy jest przedsiębiorcą czy osobą indywidualną. Często warunkiem w tym przypadku jest udowodnienie, iż potrzeby te nie mogą zostać w równym stopniu zaspokojone poprzez szeroko pojęte ogólnodostępne środki transportu (komunikacja miejska, PKP, taksówki). Na szczęście zarówno Rzecznik Ubezpieczonych jak i Sąd Najwyższy ma inne zdanie – poszkodowany nie ma obowiązku udowadniać potrzeby posiadania auta, ponieważ odtworzenie korzystania z auta poprzez środki komunikacji publicznej z założenia jest niemożliwe, są to odmienne sposoby korzystania z rzeczy. Najlepszym przykładem takich potrzeb życia codziennego może być odwożenie licznej gromadki dzieci do przedszkola lub transport do miejsca pracy, kiedy to komunikacja publiczna byłaby zbyt uciążliwa dla poszkodowanego.

 

Wypożycz samochód sam – ubezpieczyciel zwróci Ci koszty

 

Istotnym jest również to, iż poszkodowany nie może wnosić o fizyczne przydzielenie mu auta zastępczego, czyli bezpośrednie dostarczenie klientowi samochodu. Mówiąc o aucie zastępczym w kontekście ubezpieczenia OC i AC, ubezpieczyciel jedynie zwraca koszty wynajęcia samochodu – znalezienie firmy udostępniającej auta i dopełnienie wszelkich formalności z tym związanych leży w interesie kierowcy. Ponadto, kierowca aby otrzymać samochód zastępczy nie musi koniecznie płacić wcześniej za auto z własnej kieszeni, gdyż możliwe jest przedstawienie faktur jeszcze niespłaconych – wtedy uregulowanie należności należy do obowiązku ubezpieczyciela. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne dla kierowców, których nie stać na zapłatę za wynajęty samochód.

 

Zapoznaj się z naszą ofertą http://adlerauto.pl/wynajem-samochodow/

02cze2015

Auto zastępcze z OC sprawcy wypadku dostępne w wypożyczani samochodów Adler Auto w Opolu

Dnia 18 stycznia 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał uchwałę Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 05/11, która rozstrzygnęła rozbieżności w sądach powszechnych dotyczących roszczeń o zwrot kosztów na auto zastępcze niesłużące do prowadzenia działalności gospodarczej od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC

 

Komu Przysługuje Auto Zastępcze?

 

  • Jesteś poszkodowanym w wypadku ?
  • Posiadasz dane sprawcy wypadku oraz jego nr polisy ?
  • Posiadasz dowód osobisty oraz ważne prawo jazdy?

 

Jeśli zadbasz o następujące informacje oraz dokumenty: dane sprawcy wypadku, dane właściciela pojazdu sprawcy, dane pojazdu sprawcy, dane ubezpieczyciela sprawcy oraz jego nr polisy OC, oświadczenie sprawcy wypadku lub Notatkę Policji z miejsca wypadku to W Wypożyczalni Samochodów Opole otrzymasz samochód zastępczy na cały okres naprawy pojazdu.

 

BEZ KAUCJI, BEZ LIMITU KILOMETRÓW.

29maj2015

Witamy w Adler Auto
– Wypożyczalni Samochodów w Opolu

Witaj w Adler Auto.
Zapraszamy do współpracy zarówno osoby prywatne jak i firmy.