• 1 Najemcą może być osoba która ukończyła 21 lat.
  • 2 Najemca musi posiadać co najmniej od dwóch lat ważne prawo jazdy kat. B i dowód osobisty lub paszport.
  • 3 w przypadku gdy najemcą jest firma, osoba wyznaczona do kierowania pojazdem powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo i dokumenty firmy ( wpis do rejestru, regon , NIP).
  • 4 Rezerwacje odbywaja się za pomocą maila (formularz kontaktowy na stronie) , telefonicznie lub osobiście.
  • 5 Rezerwacje potwierdzone wpłata mają pierwszeństwo.
  • 6 Samochody wypożyczalni ADLER AUTO w Opolu posiadają ubezpieczenie OC, AC i NNW kierowcy i pasażerów pojazdu.
  • 7 Wydanie i zwrot samochodu następuje w siedzibie i w godzinach pracy wypożyczalni ADLER AUTO w Opolu, chyba że strony uzgodnią inaczej.
  • 8 Najemca zwraca samochód w takim stanie i z taką ilościa paliwa z jaka odebrał z Wypozyczalni.
  • 9 Wyjazd za granicę wynajętym samochodem tylko za zgodą Wypożyczalni.
  • 10 Opłaty i kaucja według Cennika Wypożyczalni
  • 11 Minimalny czas najmu 1 doba.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN DOSTĘPNY W SIEDZIBIE WYPOŻYCZALNI ADLER AUTO